De organisatie

Samenwerkingsverband

Frysk Eko Produkt is het samenwerkingsverband waaronder elf biologische bedrijven uit Friesland hun krachten hebben gebundeld. Er wordt samengewerkt op het gebied van onder andere promotie, logistiek, afzet en aanbod van producten. Deze samenwerking is ketenbreed, dat wil zeggen van producent, verwerker tot verkoper. Samen staan de producenten van het Frysk Eko Produkt voor regionale producten van biologische kwaliteit; ‘wij bundelen onze krachten maar behouden tevens onze eigen diverse en unieke identiteit’.

Transparantie

Bent u geïnteresseerd in het het Frysk Eko Produkt dan kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar. U kunt in de nieuwsbrieven meer lezen over ons als initiatiefnemers van het Frysk Eko Produkt en onze producten. Wij vinden het verhaal achter onze producten belangrijk. U bent dan ook van harte welkom om eens te komen kijken bij een van onze bedrijven.