Frysk Eko Produkt

waarom dit initiatief?

Boer, bakker, molenaar, kaasmaker, slager, …. ,  de initiatiefnemers van het Frysk Eko Produkt produceren heel veel verschillende producten. De gemeenschappelijke factor: biologische producten van Fryske grûn. Deze groep bevlogen ondernemers besloten hun krachten te bundelen onder het kwaliteitskeurmerk Frysk Eko Produkt.

Fryske Grûn
Het Friese weidelandschap met koeien op de voorgrond en kerktoren in de verte. De zeedijk met aan de ene kant het Wad en aan de andere de velden vol met groenten. De waterwegen die het landschap doorkruisen en de weidevogels die de lucht versieren. Friesland is een schitterende provincie vol met natuurlijk pracht en praal. Terecht een provincie om trots maar ook zuinig op te zijn.

Voor nu en in de toekomst
Wij, de initiatiefnemers van het Frysk Eko Produkt, werken allemaal met de producten van de Friese grond. We beseffen ons daardoor heel goed hoe waardevol deze grond is. De Friese grond is niet ons bezit maar deze hebben wij slechts in bruikleen. Wij moeten er zuinig op zijn en respectvol mee omgaan om zo de Friese gronden in stand te houden en door te geven aan onze kinderen en de daaropvolgende generaties. Wij zijn slechts voorbijgangers in een landschap wat nog ver na ons zal bestaan.

Biologisch
Goed omgaan met de ruimte die we in beheer hebben is voor ons kiezen voor een biologische bedrijfsvoering. Biologisch houdt in dat alle producten moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. De onafhankelijke controle organisatie SKAL ziet toe dat de producten en het productieproces ook werkelijk voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Streekproducten
De Frysk Eko produkten zijn kwaliteits producten.  Door het biologische en de regionaliteit samen te voegen ontstaat een bijzonder en hoogwaardig product, wat herkenbaar is voor de streek waar het vandaan komt. Door samenwerking onder de vlag van het Frysk Eko Produkt denken wij sterker te staan in onze boodschap naar u toe. Samenwerking betekent voor ons ook het elkaar ondersteunen in het productieproces; biologisch graan verbouwen op de Friese velden, malen in de Friese molen gebakken door een Friese bakker. Door de koop van een Frysk Eko Produkt steunt u ons in het behoud van de Fryske grûn en heeft u een smaakvol product gemaakt met aandacht voor milieu, duurzaamheid en herkomst.

Met vriendelijke groet,

Bioweb – Bonaventura – De Friese Marktslager – Durk van der Schaaf –  Bakkerij Bolhuis – Fûgelfrij –  – It Griene Strân – Jochum de Boer- Kaasmakerij De Nijlander – Melkveebedrijf Louwsmar – Mole ’t Lam