Beloften

Frysk Eko Produkt staat voor

  • Eerlijk, helder en duidelijk; De producten dragen bij aan een duurzame gebruik van de Friese landbouwgronden. Voor nu en toekomstige generaties.
  • Gezond; Geen preventieve medicijnen voor de dieren, geen gebruik van gentechnieken.
  • Met aandacht voor de dieren; De biologische landbouw houdt rekening met het dierenwelzijn.
  • Divers; De producten van de Friese Eko Produkt zijn divers. Dit is niet alleen belangrijk voor de natuur maar ook voor u! (gevarieerd eten geniet de voorkeur)
  • Transparant; U weet waar de producten vandaan komen, zonder overbodige transportkilometers.
  • Smaakvol; Door toepassing van de biologische teeltwijze wordt er rekening gehouden met de groei en natuurlijke omstandigheden van planten en dieren. Kunstmatige toevoegingen vinden niet plaats en overbodige kilometers vermeden. Dit komt de smaak ten goede.
  • Geen overbodige bewerkingen; Alle producten zijn puur en eerlijk, dus zonder overbodige toevoegingen of bewerkingen.

De Frysk Eko Produkten herkent u aan het ronde keurmerkje met rode pompeblêd en  groene rand met de tekst Frysk Eko Produkt. Ziet u dit logo dan weet u zeker dat u te maken heeft met een Frysk Eko Produkt. Dat wil zeggen dat het afkomstig is uit de provincie Friesland en van biologische kwaliteit.