De Koarte Warren

Midden in de natuur
Halverwege Akkrum en Aldeboarn kronkelt een landweggetje richting Heerenveen. Dit is de van Sminiaweg hieraan bevindt zich boerderij De Koarte Warren met rondom 25 hectare grasland. Dit is het thuis van Catharinus, Jacqueline en hun dochter Ryanne samen met een 35 tal melkkoeien, 100 legkippen, kalveren, pony’s en veel kleinvee. Catharinus vertelt over zijn boerderij: ‘De eieren verkopen we aan huis, en de melk gaat via een “pool” naar verschillende fabrieken. De opfok van het oudere jongvee hebben we uitbesteed, zomers lopen ze op de lippenhûsterheide en ’s winter liggen ze in Beetsterzwaag in een dikke laag stro in een potstal.’ Vlak achter de boerderij ligt het laagveen natuurgebied de Deelen. Hierdoor zitten Catharinus en Jacqueline vanaf oktober tot mei tussen de ganzen. Vanaf april broeden er vele soorten weidevogels op het grasland rondom de boerderij.

Terug naar de oorsprong
De bedrijfsvoering van Catharinus sluit aan bij het natuurlijk rijkdom rondom zijn boerderij: ‘In 1996 zijn we op de biologische toer gegaan,we zijn nog steeds bezig om het bedrijf in “balans” te brengen. De “balans” is volgens ons een dubbeldoel (melk en vlees) koe, kalveren zogen bij de koe, zoveel mogelijk stro-mest (potstal) en kruidenrijk grasland.’

Contact met de consument
Bij de biologische bedrijfsvoering kwam ook de wens om directer contact te hebben met de consument. In 2004 startte Catharinus samen met de familie Engwerda een webwinkel voor biologische producten, Bioweb Fryslân. Elke vrijdag worden de boodschappen bij de klant thuisbezorgd. Catharinus vertel: ‘Als reguliere boer ben je maar een anonieme producent , je levert je producten aan een fabriek of tussenhandelaar, en wat de consument wil boeit je niet veel. Elke vrijdag contact met je klanten geeft je een wijdere blik en uit eindelijk bepaalt de consument met zijn inkopen hoe er geproduceerd wordt. De consument wil weten waar en hoe het geproduceerd is liefst zo dicht mogelijk in zijn/haar leefomgeving.’